e-basari

İhraç ürünlerinin üretimi için gerekli olan yurtiçi/yurtdışı alımlarda -hammadde...ambalaj malzemesi- gümrük ve/veya KDV muafiyeti sağlamak amacıyla düzenlenen ihracatı teşvik belgesidir.

e-basari

Yatırıma özendirerek, istihdamı artırmak ve sanayinin gelişmesini sağlamak amacıyla KDV muafiyeti, faiz desteği gibi devlet desteklerinden yararlanılması için düzenlenen belgedir.

e-basari
Bazı tarım/işlenmiş tarım ürünleri ile sanayi ürünlerinin ikili antlaşmalar- serbest ticaret antlaşmaları - kapsamında gümrük vergisi muafiyeti veya indirimli gümrük vergisi uygulanarak ithal edilmesini sağlayan belgedir.
e-basari
İthal ürünlerinin insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla düzenlenen belgedir.
e-basari

Gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ile yemlerin üretim, işleme ve dağıtımını yapan işletmelerin gıda ve yem güvenilirliği şartlarına uygunluğunun kontrolü amacı ile düzenlenen belgedir.

e-basari
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracatı gerçekleştirilen, işlem görmüş ürünün tamamı ya da bir kısmının elde edilmesinde hammadde olarak kullanılan yağlı/yağsız süttozu hak edişinin alınmasını sağlayan belgedir.
e-basari
Gıda ürünlerinin, insan sağlığı açısından kabul edilebilir orandan fazla radyasyon içermediğini veya radyasyonsuz olduğunu kanıtlamak amacıyla düzenlenen belgedir.
e-basari
Türkiye’deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi kaydıyla ihraç eşyasının satışının teşviki amacıyla düzenlenen belgedir.
e-basari
İthali yerli üretici açısından haksız rekabete yol açan bazı malların ithalat miktarlarının ve değerlerinin izlenebilmesi amacıyla düzenlenen belgedir.
e-basari
İmalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren üreticilere ait bilgilerle, makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgileri göstermek amacıyla düzenlenen belgedir.
e-basari
İhracatçı sanayicileri desteklemek amacıyla dahilde işleme izin belgesi kapsamında gerçekleştirilen ihracatların üretiminde kullanılan tahıl grubu (mısır,arpa,buğday…) ürünlerin TMO’dan tahsis edilmesi için düzenlenen belgedir.
e-basari

Tarımsal ürünlerimizin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potan-
siyelinin artırılması amacıyla hazırlanmış olan ihracat iadesi yardımlarıdır.

e-basari
Yurtiçinde üretimi olmayan kullanılmış makinaların izin alınmadan, yurtiçinde üretilen makinaların ise üreticilerine sorulduktan sonra, itiraz olmaması halinde ithalatının gerçekleştirilmesi amacıyla düzenlenen belgedir.
e-basari
Kuruluşların yaptıkları şekerli mamül ihracatları karşılığında Türkiye Şeker Kurumu’ndan C Şekerini alabilmeleri amacıyla düzenlenen belgedir.
e-basari
İhracat yapan kuruluşların; ihraca konu ürünlerine ait ticari evraklarını, ihracat yapmadan önce ilgili konsolosluktan onaylatmasıdır.
21
Kasım
2015
MADDE 1 – 2/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takviye Edici Gıdaların İt...
19
Kasım
2015
Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesa...
19
Kasım
2015
Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve ta...
İhracat İadesi Hesaplama Tablosu
GTİP (33) :
İstatistiki Miktar (41) :
İstatistiki Kıymet (46)(USD) :
Referans Numaranız
2015-105


Yukarıdaki referans numaranız ile 0312 418 78 78'i arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

01 Şubat 2013 Cuma

Diyarbakır' da Sanayiciden Teşvik Yasası Tepkisi

Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği (DİSİAD) Başkan vekili Aziz Gölcük, geçen yıl çıkarılan ve bölgelere ayrılan teşvik yasasının, sanayiciyi olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Diyarbakırlı işadamı Mustafa Fidan, 5084 sayılı teşvik yasasının 1 Ocak tarihi itibariyle sona erdiğini hatırlatarak, " Yeni çıkan teşvik yasası eski yatırımcıyı olumsuz etkiledi. Eski teşvik yasası 1 Ocak'ta sona erdi artık fabrikalarda çalışan personelin SSK'sını işveren yatırmak zorunda. Eski yatırımcı yeni teşvik yasasından yararlanamayacaksa, kimse kusura bakmasın biz enayi miydik yani yatırım yaptık? " dedi.

    Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Osman Akyıl, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Devrim Türk, Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği (DİSİAD) Başkanvekili Aziz Gölcük, Organize Sanayi İşadamları Derneği (ORSİAD) Başkanı Aziz Özkılıç, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanvekili Beşir Yılmaz, OSB Müdürü Mehmet Özen ve bir grup sanayici işadamı, Mustafa Fidan adlı sanayiciye ait Bozanbey Süt Ürünleri Fabrikası'nı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Fabrikada çalışmaları yerinde inceleyen işadamları, daha sonra da fabrikanın çalışmaları hakkında Bozanbey Mustafa Fidan'dan bilgi aldı.

    İki yıl önce, 10 metre karelik kapalı alanda kurulu 2 ayrı tesis halinde hizmet vermeye başladıklarını ifade eden Fidan, süt, yoğurt, ayran ve peynir üretimini yaptıklarını söyledi. Fabrikada üretilen süt ve süt ürünlerinin, Diyarbakır başta olmak üzere, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt olmak üzere 5 kent ve Kuzey Irak'taki kentlerde pazara sunulduğunu anlatan Fidan, hükümetin geçen yıl uygulamaya başlattığı yeni teşvik yasasının, kendisine, bölgedeki ve Diyarbakır'daki hiç bir sanayiciye yarar sağlamadığı gibi daha da zor duruma soktuğunu savundu. Fidan, " Teşviklerin bize ve bölgemize hiç bir faydası yok. Burada yatırım yapan yatırımcılar, kusura bakmasın kimse, ben de dâhil olmak üzere biz demek ki enayiymişiz, o kadar adam çalıştırıyoruz. 5084 sayılı teşvik yasası 1 Ocak tarihinde sona erdi. Biz eski yatırımcılar, hükümetin çıkardığı ve 6'ıncı paket diye uyguladığı hiç bir teşvik uygulamasından yararlanamıyoruz. SSK ve vergi affı falan, filan sıfır yani. O zaman bunlara da iyileştirme yapılsın. Hükümetin teşvik uygulaması işe yaramadı. Eski yatırımcılar başka yere kaçmaya çalışacak. Çıkan teşvikin bölgeye, sanayici ve işadamlarımız da burada, hiç bir faydasını gören kimse yok, Diyarbakır'a yok. İddia ediyorum, ben dahil tüm yatırımcıların SSK ödemesi arttı. İstatistiklere baksınlar, 1 Ocak itibariyle Diyarbakır'da SSK'lı çalışan insan sayısında düşme olmuştur. Daha önce 5 bin varsa bugün, 3 bin veya 3 bin 500'e düşmüştür, çünkü artık kurtarmıyor. Bizi bizden başka sahiplenen kimse yok " şeklinde konuştu.

    Daha sonra konuşan Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Beşir Yılmaz ise, bürokratların yeni TEŞVİK YASASInı ya iyi anlatamadığını belirterek, " Teşvikleri iyi anlatamadık. 6'ıncı bölge teşvikleri iyi teşvik aslında yatırımcılara iyi anlatılamadı. Yeni teşvikler yeni yatırımcılar için iyi, kısmen de eski yatırımcılar için de iyi ama biz iyi anlatamadık.

 

KAKNAK: ÖZ DİYARBAKIR GAZETESİ

DİĞER HABER BAŞLIKLARI